Váš GDPR Partner

Komplexní služby v oblasti zajištění souladu s požadavky na ochranu osobních údajů

Nové nařízení

25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) Č. 2016/670, ze dne 27. Dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - GDPR

Nové nařízení nemusí byt jen dalším byrokratickým požadavkem a zátěží pro firmu, ale i novou příležitostí.

Nové příležitosti

Toto nařízení, které se dotkne téměř všech firem, můžeme chápat jako další “byrokracii z Bruselu” a bát se vysokých pokut nebo jej využít jako příležitost pro zlepšení:

ikona

Efektivita

Nasazení opatření pro soulad nakládání s osobními údaji s požadavky Nařízené může sjednotit a zpřehlednit různé zdroje dat a databáze a zvýšit tak efektivitu celé firmy.

ikona

Bezpečnost

Jasná pravidla nakládání s daty a efektivní procesy zároveň znamenají možnost lepší kontroly nakládání s daty a tím i lepší bezpečnost.

ikona

Vnímání brandu

Firmy a společnosti, které zodpovědně nakládají s osobními brandy svých zaměstnanců, zákazníků a partnerů jsou na trhu vnímany lépe než ty, jež tak nečiní.

Poskytujeme služby od A do A

od úvodního až po závěrečný audit v souladu s GDPR.

O nás

Služby v oblasti GDPR se týkají především otázek právních, procesních a nakládání s daty, která jsou zpracovávána zejména prostředky informačních technologií. Tomu odpovídá složení týmů odborníků, kteří  Vám služby poskytují. Právní aspekty řeší zkušení právníci jedné z předních českých advokátní kanceláří - KŠD Legal.

Audit pak probíhá pod taktovkou auditorů, kterí mají zkušenosti jak z interního, tak z externího auditu především velkých českých finančních institucí.

Oblast řízení projektů implementace GDPR pak zkušení projektoví manažeři a specialisté se zkušenostmi s rozsáhlými projekty co do počtu zapojených subjektů (desítky až stovky) I finančního objemu zakázek.

Prostředí informačních a komunikačních technologií je pak doménou specialistů s dlouholetými zkušenostmi zejména s ochranou a bezpečností dat. Zákazníkovi je vždy k dispozici SPOC (Single Point of Contact) – manažer, který je zodpovědny za efektivní komunikaci a většinou I supervizi projektu.

Služby

Klientům poskytujeme v oblasti GDPR naše služby tak, aby byla uspokojeny jejich potřeby od raných fází sběru informací o požadavcích Nařízení až po udržení souladu s nimi I po ukončení implementace našich doporučení.

Školení a testování

Pro klienty, kteří potřebují uvést do problematiky GDPR nebo s ní chtějí seznámit větší počet zaměstnanců.

Audit a implementace

Pro klienty, kteří chtějí zodpovědně nakládat s osobními údaji tak, aby vyhověli požadavkům GDPR.

Služba DPO

Pro klienty, kteří chtějí nebo jsou povinni ustanovit Pověřence pro ochranu osobních údajů – DPO.

Postup standardní implementace GDPR

Při implementaci požadavků nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů lze důvodně předpokládat, že takové osobní údaje jsou různými způsoby a formami zpracovávány téměř v každé společnosti. Předpokládáme, že většina firem již dnes k této problematice přistupuje zodpovědně, minimálně v intencích požadavků zákona na ochranu osobních údajů a dalších právních předpisů. Přesto však nová právní úprava přinese nové požadavky a cílem našich služeb je postupy a procesy našich klientů s těmito požadavky sjednotit.

Je logické, že na začátku existují rozdíly, proto bude úvodním krokem vždy analýza aktuálního stavu a cílem, po realizaci kroků vedoucích k odstranění nesrovnalostí, závěrečný audit, který soulad s Nařízením potvrdí. Celý postup je schematicky naznačen níže:

  • 1. Vstupní analýza
  • 2. Rozdílová analýza
  • 3. Plán dosažení souladu
  • 4. Implementace
  • Výstupní analýza

Kontakty

Tel.: +420 775 572 627
E-mail: recepce@datatrust.cz

DataTrust s.r.o.
Hvězdova 2b
140 00 Praha 4

IČ: 06477551

Kontaktní formulář

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?